הצטרפו אלינו בפייסבוק

מפת אתר

צעדים ראשונים בפתיחת עסק

רישום כעוסק מורשה במשרדי המע״מ

בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד,
מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עו"ד, רו"ח, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
נותן שירותים לגבי שירותים אלה בלבד: מופע אומנותי, לרבות הנחייה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם,
הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו אומנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בע"פ, כתיבה או עריכה, פישור.
בעל בית ספר לנהיגה, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין, סוחר רכב ומתווך רכב, חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות,
אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.
ניתן להירשם גם כעוסק פטורעוסק פטור הוא עוסק שבעסקיו לא יותר משני מועסקים, ושמחזור המכירות השנתי שלו אינו עולה על 76,884 ₪ (נכון לשנת 2012).
כשאתם מקבלים את ההחלטה לפתוח עסק, החוק מחייב אתכם להירשם כ"עוסק מורשה". לצורך פתיחת עוסק מורשה כעצמאים, עליכם להביא אתכם ליחידות אגף המע"מ באזור מגוריכם את המסמכים הבאים:

1. טופס 821
2. חוזה שכירות
3. צילום של תעודת הזהות
4. תעודה או רישיון עיסוק (למשל – רישיון עו"ד)
5. אישור חתום מהבנק על פתיחת החשבון בסניף, או שיק מקורי מבוטל על שם העוסק בלבד
חשוב מאוד אם חשבון הבנק משותף לשני בני הזוג צריך להחתים את בן הזוג השני על טופס יפוי כח.
כאשר המדובר בעוסק פטור, המצאת אישור על פתיחת חשבון בנק או שיק מקורי מבוטל מיותרים.

העוסקים שלהלן אינם רשאים להירשם כעוסק פטור אלא כעוסק מורשה בלבד, בלא קשר לגובה המחזור או למספר המועסקים:

  1. בעל מקצוע חופשי שהוא: אגרונום, אדריכל, הנדסאי, חוקר פרטי, טוען רבני, טכנאי, טכנאי שיניים, יועץ לארגון, יועץ לניהול, יועץ מדעי, יועץ מס, כלכלן, מהנדס, מודד, מנהל חשבונות, מתורגמן, סוכן ביטוח, עו"ד, רו"ח, שמאי, בעל מעבדה כימית או רפואית, רופא, פסיכולוג, פיזיותרפיסט, רופא וטרינר, רופא שיניים או מרפא שיניים.
  2. נותן שירותים לגבי שירותים אלה בלבד: מופע אומנותי, לרבות הנחייה במופע, בניית תפאורה או הכנתה, הכנת מבחנים, בדיקתם וכן ניהול מבחנים או פיקוח עליהם, הרצאה, הוראה, הדרכה, תרגול או השתתפות במופע שאינו אומנותי, כתבנות או קצרנות, תרגום בכתב או בע"פ, כתיבה או עריכה, פישור.
  3. בעל בית ספר לנהיגה, בעל בית ספר לרבות גן ילדים, סוחר מקרקעין או מתווך מקרקעין, סוחר רכב ומתווך רכב, חברה הרשומה כדין לפי פקודת החברות, אגודה שיתופית הרשומה כדין לפי פקודת האגודות השיתופיות.

לפתיחת שותפות במע"מ יש להביא :
טופס 821 לכל שותף.
– טופס 821 + טופס 821 א' לשותפות.
– חוזה שכירות.
– צילום תעודות זהות של השותפים.
– תעודה או רישיון עיסוק.
– אישור חתום מהבנק על פתיחת החשבון בסניף, או שיק מקורי מבוטל על שם השותפים.

לפתיחת חברה במע"מ יש להביא :
טופס 821 + טופס 821 א'.
– חוזה שכירות.
– צילום תעודות זהות של המנהלים.
– תעודה או רישיון עיסוק.
– אישור חתום מהבנק על פתיחת החשבון בסניף, או שיק מקורי מבוטל על שם החברה.
– תעודת רשם החברות.
– תזכיר ותקנון.
– אישור רו"ח או עו"ד בדבר מינוי מנהלים ומורשי חתימה.

רישום עסק באגף מס הכנסה

לאחר פתיחת העסק במשרדי מע"מ עליכם להודיע לשלטונות מס הכנסה בדבר פתיחת העסק. תוכלו ללכת למשרדי מס הכנסה או לשלוח את ההודעה לשלטונות המס בדואר רשום או בפקס, אך שימו לב – היא חייבת להיות חתומה בכתב ידכם.

באתר רשות המיסים בישראל תוכלו למצוא את מדריך מס הכנסה לפתיחת עסק, הכולל: הסברים על פתיחת תיק עצמאי, ניהול ספרי חשבונות, תשלום מקדמות, העסקת עובדים, מילוי הדו"ח השנתי, סגירת עסק וייצוג בפני רשויות המס.
עוד תוכלו למצוא טופס לפתיחת תיק במס הכנסה, ורשימת סניפי מס הכנסה ומועדי קבלת השירות בהם.

רישום כעצמאי במוסד לביטוח לאומי

אם אתם מנהלים את העסק שלכם כעצמאים, או במסגרת שותפות, עליכם להירשם כעצמאים במוסד לביטוח לאומי ולמלאדו"ח רב שנתי. החובה להירשם בביטוח לאומי חלה מיד עם פתיחת העסק או התחלת העיסוק.
שימו לב – גם אם אתם עובדים במקביל כשכירים עדיין חלה החובה להרשם במשרדי ביטוח לאומי, ובתנאים מסויימים תוכלו לקבל פטור מתשלומים אליהם כעצמאים.

לרשותכם עומד המדריך לעצמאים בביטוח לאומי, וכן ריכוז שאלות ותשובות הנוגעות לענייני ביטוח לאומי (כגון: הגדרת עובד עצמאי, עצמאי שהוא גם שכיר, דמי ביטוח, וכו…).
כאן תוכלו להוריד את הטופס לפתיחת תיק בביטוח לאומי.
וכאן גם תוכלו לקבל את רשימת סניפי המוסד לביטוח לאומי, ומועדי קבלת השירות בהם.

 פתיחת עסק במע"מ – מדריך מקצועי

רשות המסים בישראל מעמידה לרשותכם את המדריך לעוסק החדש במע"מ בו תוכלו לקבל מידע מפורט ביותר לגבי מי החייבים להירשם כעוסקים במע"מ, היכן נרשמים, מהם המסמכים שעליכם להביא בעת רישום, מה לגבי הקמת שותפות,רישום החברה, רישום באמצעות מייצג, מהו "עוסק פטור", מי חייבים במע"מ, לפי מה נקבע המס, דיווח בעת הקפאת פעילות עסקית, הגשת הדו"ח השנתי, ומידע חשוב נוסף.

 קבלת רישיון עסק

כ – 90 סוגי עסקים הם עסקים "טעוני רישוי", עסקים הזקוקים לרישיון לצורך הפעלתם, לפי חוק רישוי עסקים, תשכ"ח – 1968.

באתר משטרת ישראל תוכלו לברר איך מקבלים רישיון עסק, לראות את סדר הפעולות שעליכם לעשות ברשות המקומית (רשות הרישוי) ובמשטרה כדי לקבל את רישיון העסק, ולקבל נהלים והנחיות לרישוי עסקים.


חשבון בנק לעסק

כדי להתחיל בפעילות העסקית, עליכם לפתוח חשבון בנק פרטי או עסקי באמצעותו תנהלו את הפעילות הכספית של העסק.

אם אתם פועלים כעוסק מורשה או פטור, מומלץ לפתוח חשבון בנק נפרד לעסק, ולבקש להגדירו כחשבון פרטי ולא עסקי.
האינטרס של סניף הבנק יהיה להגדירו כעסקי, אך אם תרצו לחסוך בעמלות תתעקשו על פתיחת חשבון פרטי. במרבית המקרים בקשה זו תענה בחיוב.

אם אתם פועלים במסגרת חברה, תידרשו להציג בעת פתיחת החשבון העתקים של תקנון החברה ותעודת הרישום שלה, מאושרים על-ידי רואה-חשבון או עורך-דין כמו גם אישור של רו"ח או עורך-דין לגבי זכויות החתימה בחברה.

אין בכתבה הנ"ל מלהפחית בחשיבות של קבלת יעוץ ספציפי וליווי הפעילות העסקית השוטפת מבעל
מקצוע (רואה חשבון, יועץ מס).

דילוג לתוכן