הצטרפו אלינו בפייסבוק

ביקורת חברות ודוחות כספיים

על פי סעיף 154 לחוק החברות כל חברה מחויבת במינוי רואה חשבון. מחלקת הביקורת במשרדנו מספקת שירותי ראיית חשבון וביקורת דוחות כספיים לחברות פרטיות ומלכ"רים. מטרת הביקורת היא לאפשר למבקר לחוות דעה על הדוחות הכספיים, האם הם משקפים באופן נאות ובהתאם לכללי חשבונאות מקובלים מכל הבחינות המהותיות את המצב הכספי של החברה, תוצאות פעולותיה, השינויים בהון העצמי ותזרימי המזומנים שלה.

דוחות כספיים מבוקרים ע"י רואה חשבון מספקים מידע מדויק ועדכני לגבי המצב הפיננסי של החברה, מסייעת בקבלת החלטות לשיפור או שימור בעסק. דוחות כספיים מבוקרים אלה מועברים לרשויות המס בסוף שנת המס ועל כן החשיבות הגבוהה בהכרת העסק, תכנון הביקורת בצורה מקצועית ומיומנת. דוחות אלה משמשים גם בנקים ומשקיעים חיצוניים לצורך קבלת הלוואות והשקעות בחברה.

משרדנו מעניק בנוסף שירות שוטף לחברה:

  • עיבוד חומר הנהלת חשבונות ע"י מנהלת חשבונות מנוסה ומיומנת.

  • הפקת תלושי שכר לעובדים ע"י חשבת שכר.

  • התאמות חודשיות של בנקים, לקוחות, ספקים וכו'.

  • הכנת דוחות תקופתיים ( דוח חודשיים או רבעוניים).

  • בדיקת ותכנון מס מספר פעמים בשנה.

  • עדכוני חקיקה רלוונטיים וחוזרי מיסים.

  • ליווי ויעוץ עסקי במהלך שנת המס.

  • ייצוג מול רשויות המס.

  • דוחות אישיים לבעלי המניות.

 

דילוג לתוכן