הצטרפו אלינו בפייסבוק

מפת אתר

הוצאות עסקיות

מהן הוצאות עסקיות

הכלל הבסיסי קובע כי:
הוצאה מוכרת אם היא ביצור הכנסה.
כלומר אם ההוצאה במלואה או בחלקה עוזרת לבעל העסק ליצר את הכנסותיו אזי אותה הוצאה תוכר בדוח השנתי.

הוצאה שתוכר במלואה-
ישנן הוצאות אשר משוייכות במלואן לפעילות העסק, כדוגמת: קניית ציוד מחשבים,
פרסום וכו… ולכן כל ההוצאות תוכרנה.
הוצאה שתוכר בחלקה –
1. קיימות הוצאות אשר מטבען הינן בעלות מרכיב פרטי ועסקי גם יחד, כדוגמת:
הוצאות אחזקת רכב, טלפון נייד וכו… ולכן חלק יחסי מההוצאות תוכרנה
בהתאם לתקנות מס הכנסה.
2. לבעלי עסקים העובדים מהבית קיימות הוצאות שוטפות אשר בעלות מרכיב עסקי ופרטי.
במקרה זה נכיר בהוצאות (חשמל, ארנונה, וועד בית) לפי היחס שבין שטח החדר
העסקי מכלל שטח הבית.

הוצאות פחת –
ישנן רכישות של ציוד אשר תקופת השחיקה של הנכס הינה לאורך מספר שנים.
במקרים אלה נקבע כי אותה רכישה תוגדר כרכוש קבוע, וההוצאה שתרשם בדוח השנתי
(הוצאת פחת) תהייה בהתאם לתאריך הרכישה ולסוג הנכס שנרכש.

להלן סוגי הרכוש הקבוע השכיחים ואחוז הפחתתם השנתי:

פירוט                     %
ציוד כללי                 7
ריהוט                     6
ציוד אלקטרוני         15
מחשבים ותוכנות     33
כלי רכב                  15
שיפורים במושכר     10

הוצאות מוכרות לצרכי מס –
הוצאות שונות ניתן לדרוש כהוצאות מוכרות בהתאם לאופיו של העסק.
הן תהיינה מקובלות על רשויות המס ככאלה אשר סייעו לבעל העסק ליצר את הכנסותיו.
ישנן הוצאות שמוכרות במלואן, ואחרות אשר תוכרנה באופן חלקי בהתאם לכתוב בתקנות
מס הכנסה.

להלן רשימת ההוצאות (נתונים נכונים לשנת 2007):

√  קנית סחורה                           √  אחזקה
√  קנית חומרי עזר ואריזות            √  הנהלת חשבונות
√  קבלני משנה                          √  ביקורת שנתית לרו"ח
√  עמלות לסוכנים                       √  יעוץ משפטי
√  משכורות ונלוות                       √  שיווק
√  שכר דירה                             √  תערוכות
√  דואר                                    √  השתלמויות מקצועיות
√  טלפון                                   √  מחשוב
√  אחזקת טלפון נייד                    √  תיקונים
√  צרכי משרד                           √  הובלות
√  פרסום                                 √  משלוחים
√  כיבודים                                √  תיווך
√  מתנות                                 √  אש"ל
√  תרומות                                √  דמי ניהול
√  ביטוחים                                √  שכירות רכב
√  נסיעות                                 √  תקשורת אינטרנט
√  אחזקת רכב                           √  קנסות
√  שכירת ציוד                            √  חשמל
√  נסיעות לחו"ל                          √  ארוחות במסעדות
√  עמלות                                  √  דמי חבר
√  מיסי עיריה                             √  בגדי עבודה
√  אגרות                                   √  הוצאות ריבית בנקאית
√  הוצאות פחת                         √  עמלות לבנקים

דילוג לתוכן