הצטרפו אלינו בפייסבוק

מפת אתר

דמי לידה

מהם דמי לידה?

דמי הלידה הם תשלום שהמוסד לביטוח לאומי משלם לאישה עובדת שיצאה לחופשת לידה.
דמי הלידה באים לפצות את היולדת על אובדן הכנסתה בפרק הזמן שהיא אינה עובדת עקב ההריון והלידה.

מי זכאית לדמי לידה?

זכאית לדמי לידה עובדת שכירה או עובדת עצמאית המועסקת בישראל.
אם שולמו בעד היולדת דמי ביטוח 10 חודשים מתוך 14 החודשים, או 15 חודשים מתוך 22 החודשים,
שלפני היום שהפסיקה את עבודתה בזמן ההריון, אז היא זכאית לדמי לידה בעד 14 שבועות
(3.5 חודשים).
אם שולמו בעד היולדת דמי ביטוח 6 חודשים מתוך 14 החודשים שלפני היום שהפסיקה את עבודתה
בזמן ההריון, אז היא זכאית לדמי לידה בעד 7 שבועות (1.75 חודשים).
עבודה בחלק מהחודש נחשבת לחודש עבודה מלא.

מהו שיעור דמי הלידה?

100% מהשכר החייב בדמי ביטוח בניכוי מס הכנסה, דמי ביטוח לאומי וביטוח בריאות.
עד מקסימום דמי לידה ליום בסך 1,207 ש"ח לעובדת שכירה ועצמאית.

איך מתבצע החישוב לעובדת עצמאית?

לעובדת עצמאית בודקים מה היתה ההכנסה ששימשה יסוד לחישוב דמי הביטוח בעד 3 חודשים
שלפני הלידה. התשלום מתבצע לפי אותה הכנסה מדווחת. בדוח השנתי שמגישים למס הכנסה
בודקים מה היתה ההכנסה המדוייקת לחודש, ואז מחשבים את ההפרשים לתשלום או להחזר.
לדוגמא: עובדת משלמת לביטוח לאומי דמי ביטוח לפי הכנסה של 10,000 ש"ח לחודש. ביטוח לאומי
שילם לה את דמי הלידה לפי הכנסה זו. לאחר הגשת הדוח השנתי למס מסתבר כי הכנסתה גבוהה
יותר ועומדת על סך של 13,000 ש"ח לחודש. על העובדת לשלם הפרשים לביטוח לאומי לפי הכנסה
זו, אך מצד שני ביטוח לאומי מחזיר לה כספים בגין תוספת לדמי לידה המגיעה לה.

מתי ניתן לשלול את הזכאות לדמי לידה?

ניתן לשלול את הזכאות לדמי לידה באופן מלא או חלקי, אם מתברר שהעובדת העצמאית או
השכירה עבדה שלא במשק ביתה בתוך הזמן שבעדו משתלמים לה דמי הלידה.
במילים אחרות אם העובדת העצמאית תוציא חשבוניות עבור עבודה שביצעה בחופשת הלידה,
או שתהיינה לה הוצאות רבות הקשורות בייצור ההכנסה, אז ביטוח לאומי יכול לטעון שעבדה
ומכאן לשלול לה את הזכאות לדמי הלידה.
לכן מומלץ לא להוציא חשבוניות בתקופה של ה- 3.5 חודשים, ואם מוציאים חשבונית אז שהיא
תהיה עבור עבודה שבוצעה לפני היציאה לחופשת הלידה, לדרוש הוצאות רק ברמה של שמירה
על הקיים ולא ברמה שהיתה טרם היציאה לחופשת הלידה.
מדובר כאן בתחום אפור, ביטוח לאומי לא בא וטוען כי יש לסגור את העסק בתקופה הזו, או לפטר
עובדים, אלא המטרה היחידה היא שיראה כלפי חוץ שהעובדת העצמאית שקיבלה דמי לידה
כפיצוי על אובדן ההכנסה אכן לא עבדה.

דילוג לתוכן